September 7, 2022

Публична защита на дисертационен труд „Изграждане на конкурентоспособност на академичното издателство в модерния информационен пазар. Перспективи пред университетско издателство „За буквите – О писменехь“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Евгения Василева More…

Images


MEDIAIPL with a workshop and exhibition “The cultural heritage of old Plovdiv through the lens of Gen Z” in Plovdiv

Членове на научния колектив на проектите “Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда” и “Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство в университетска информационна среда”, финансирани от ФНИ, проведоха международен уъркшоп с участници в проект “Educatıon in, for, through culture & heritage” – ERASMUS+ KA201 strategıc school partnershıp, в Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии “Гоце Делчев” – Пловдив. Темата на уъркшопа, който се проведе на 27 и 28 юни 2022 г., бе “The cultural heritage of old Plovdiv through the lens of Gen Z”. More…

Images


MEDIAIPL was presented at the 14th scientific conference EduLearn 2022

Проектът “Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда” бе представен в Четиринадесетата международна конференция по образование и нови образователни технологии – EDULEARN22 (14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies – 4th – 6th of July, 2022), която се проведе във Палма де Майорка, Испания, в периода 4.07 – 6.07.2022 г. More…

Images


MEDIAIPL in “AdvantAge – Youth Yorkers Mobility” by the Erasmus+ program in Szeged, Hungary

MediaIpl разшири географските си граници и гостува в Сегед, Унгария. Екипът участва в проекта „AdvantAge – Youth Yorkers Mobility“, който е преподавателски обмен по програма Еразъм+ в перода 25 май – 1 юни 2022 г. в град Сегет, Унгария. В проекта ще вземат участие млади хора от осем държави – Сърбия, Словакия, Португалия, Италия, Кипър, България, Северна Македония и Латвия. Проектът е насочен към създаване на методи и намиране на правилен начин за приобщаване на млади хора чрез прилагането на формални и неформални форми на обучение към избягване на възрастовите стереотипи и толерантност към различията в съвременното общество. More…

Images


MediaIpl enter in “Rethinking Youth THE FUTURE IN OUR HANDS”

Проектът MediaIpl гостува в програма Еразъм+ на тема „Rethinking Youth THE FUTURE IN OUR HANDS“ в град Солун, Р Гърция, в периода 31.07.-08.08.2022 г. В проекта участваха девет държави с идеята да се срещнат и работят заедно млади фора с различни приоритети и перспективи, да създадат младежка мрежа за споделяне на общи интереси. More…

Images


Mediaipl in Lezno, Poland

The MEDIAIPL team participated in training on the topic “Non-formal Education in Formal Education”, financed by the Erasmus + program, from 23.03.2022. until 31.03.2022. in Lezno, Poland.

Images


MEDIAIPL among PhD students from Austria and Germany

Проектът MEDIAIPL бе представен на Официална среща на докторанти от Република Австрия и Република Германия и екипа на проф. Мартин Щигер нав 2 септември 2022 г. в зала „Тържествена“ в УниБИТ. Участваха академичното ръководство на УниБИТ, гости от Австрия и Германия, екипът на проф. Мартин Щигер от Австрия, Ирене Планк – изпълняващ длъжността посланик на Р Австрия в България, студенти, преподаватели, приятели на УниБИТ. More…

Images


ULSIT and AMDFA celebrate Intellectual Property Day together

A scientific forum opens new horizons of academic dialogue

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (УниБИТ) и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ) отбелязаха заедно Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, с научен Семинар. Темата на форума е „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“. Срещата на учени, докторанти, студенти и гости бе в Концертна зала на АМТИИ в Пловдив.More…

Images


Intellectual Property Master Class

Интелектуална собственост в изкуствата и в частност авторско право в медиите бе темата на Майсторския клас, който събра студенти и докторанти от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) заедно в Пловдив. Форумът бе посветен на Световния ден на интелектуалната собственост и се проведе по проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.More…

Covered by BTA

Poster

Програма

Images


Copyright in the media – Bulgarian University Science in Dubai

Авторско право в медиите като наука и практическите му аспекти във висшето образование – това са част от акцентите в представянето на проекта „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към българското Министерство на образованието и науката, в Дубай. Екипът от УниБИТ изнесе три научни доклада в рамките на XV Международен пътуващ семинар „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. More…

Covered by BTA

Images