ULSIT and AMDFA celebrate Intellectual Property Day together

A scientific forum opens new horizons of academic dialogue

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (УниБИТ) и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ (АМТИИ) отбелязаха заедно Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, с научен Семинар. Темата на форума е „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“. Срещата на учени, докторанти, студенти и гости бе в Концертна зала на АМТИИ в Пловдив.More…

Images


Intellectual Property Master Class

Интелектуална собственост в изкуствата и в частност авторско право в медиите бе темата на Майсторския клас, който събра студенти и докторанти от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) заедно в Пловдив. Форумът бе посветен на Световния ден на интелектуалната собственост и се проведе по проект „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.More…

Covered by BTA

Poster

Програма

Images


Copyright in the media – Bulgarian University Science in Dubai

Авторско право в медиите като наука и практическите му аспекти във висшето образование – това са част от акцентите в представянето на проекта „Модел за изследване и повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към българското Министерство на образованието и науката, в Дубай. Екипът от УниБИТ изнесе три научни доклада в рамките на XV Международен пътуващ семинар „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. More…

Covered by BTA

Images